logo

הנגשת מבנים

הנגשת מבנים ומרחבים מחויבת על פי חוקים שונים  ותקנות ספציפיות ובהן גם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. חברת מעוף מתמחה בהנגשת מבנים בהתאם לפרטי החוק והתקנות, ובכפוף לסקרי נגישות והנחיות יועצי בטיחות מאז שנת 2000.

נגישות מבנים על קצה המזלג

תקנות הנגישות חלות על שטחים משותפים בבניינים חדשים אשר קיבלו היתר בנייה החל מ- 3/9/2010 (לבניינים בני 6 יח"ד לפחות וכניסה וחדר מדרגות משותפים) ועל מבנים ציבוריים ועסקים ובהם קניונים, חנויות, בתי עסק ומקומות עבודה. מבנים המחויבים בהנגשה חייבים לעשות זאת לפני קבלת טופס 4 (לבניינים חדשים), לפני קבלת רישיון עסק או בעת חידושו.

כיצד נוכל לעזור?

תהליך התקנת מוצרי נגישות לרישיון עסק או מבנה חדש:

  • קבלת פנייה מלקוח
  • במקרה הצורך – הפנייה ליועץ נגישות / ביצוע סקר נגישות
  • ביקור באתר (במקרה הצורך)
  • העברת הצעת מחיר בהתאם לצרכים שנקבעו בסקר הנגישות (תוך 24 שעות)
  • ביצוע מוקפד ואיכותי של התקנת אמצעי הנגישות באתר (תוך מספר ימים מאישור הצעת המחיר על ידי הלקוח)
  • מתן אחריות

מזמינים גם אתכם להצטרף למעגל לקוחותינו ולהתחיל להנגיש.

הקליקו כאן לקבלת הצעת מחיר